[insert_php]SOLID FRONT

Klient dane kontaktowe
“.nl2br($_POST[‘dane’]).”

Wycena Data Termin realizacji

“;
$wynikm2 = 0;
$wynikn2 = 0;
$wynik = 0;
for($i=1;$i<31;$i++){ if($wybor[$i-1]=='t'){ $razemm2 = $wysokosc[$i-1]*$szerokosc[$i-1]*$ilosc[$i-1]/1000000; $razemm2 = round($razemm2,3); $razemn2='';} elseif($wybor[$i-1]=='n') {$razemn2 = $wysokosc[$i-1]*$szerokosc[$i-1]*$ilosc[$i-1]/1000000; $razemn2 = round($razemn2,3); $razemm2='';} else {$razemm2=''; $razemn2='';} $wynikm2+=$razemm2; $wynikn2+=$razemn2; $message.="

“;
}
$wynik = $wynikm2+$wynikn2;
$message.=”

ASORTYMENT WZÓR KOLOR
“.$_POST[‘asortyment’].” “.$_POST[‘wzor’].” “.$_POST[‘kolor’].”
LP ELEMENT WYSOKOŚĆ [mm] SZEROKOŚĆ [mm] ILOŚĆ T-M2 T-N2 UWAGI
“.$i.” “.$elementy[$i-1].” “.$wybor[$i-1].” “.$wysokosc[$i-1].” “.$szerokosc[$i-1].” “.$ilosc[$i-1].” “.$razemm2.” “.$razemn2.” “.$uwagi[$i-1].”
RAZEM [m]2 “.$wynikm2.” “.$wynikn2.” “.$wynik.”


“;
if(mail(‘solidfront@solidfront.pl’,’Formularz ze strony ‘,$message,$headers)){
echo ‘Wysłano formularz.’;
}
}
?>
[/insert_php]